Virtualno po GFML

ZGODOVINA

Zgodovina je obvezni učni predmet v vseh štirih letih, v četrtem letniku pa jo lahko izberejo dijaki na maturi kot izbirni maturitetni predmet. Učni načrt je zastavljen tematsko in kronološko. V prvem letniku dijaki spoznavajo življenje ljudi v prazgodovini in starem veku, v drugem letniku časovno potujejo skozi srednji in novi vek, v tretjem letniku je poudarek na zgodovini 19. stoletja, 20. stoletje – stoletje dveh svetovnih vojn pa obravnavamo v 4. letniku. Pouk zgodovine je obogaten z obveznimi (Ljutomer, Ptuj, Krapina, Ljubljana, Maribor, Goričko, Dunaj) in izbirnimi (Rim) ekskurzijami. Dijaki v okviru zgodovine lahko sodelujejo na tekmovanju iz znanja zgodovine, šola že 8 let soorganizira tekmovanje v poznavanju sodobne zgodovine slovenskega naroda, katerega se udeležujejo srednješolci iz celotne Slovenije, raziskujejo in pišejo raziskovalne naloge ter sodelujejo na raznih natečajih.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016