Virtualno po GFML

ŠPANŠČINA

Med petimi tujimi jeziki, ki se jih lahko učite na GFML, je tudi španščina. Če se odločite za španščino, se učite tega jezika vsa štiri leta po tri šolske ure na teden, če pa se odločite za španščino na maturi, imate v četrtem letniku še dodatno uro pouka na teden. ¡Hola!

V prvem letniku spoznate osnove španskega jezika, da znate predstaviti sebe in druge, številke, barve, oblačila, pridevnike in glagole v sedanjiku. ¡Muy bien!

V drugem in tretjem letniku širimo besedišče in spoznamo poklice, gastronomijo špansko govorečih držav, gremo po nakupih, odpotujemo v mesta ali na podeželje. Ob vsem tem pa se učimo slovnico in glagole v preteklikih in prihodnjikih. ¡Vamos a la playa!

V četrtem letniku pa lahko imate španščino kot maturitetni predmet, zato utrjujete snov in ponavljate ter se pripravljate na maturo. ¡Olé!

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016