Virtualno po GFML

ZGODOVINA

Zgodovina je obvezen učni predmet, ki se izvaja v prvem in drugem letniku v obsegu 68 ur. Na različne načine se trudimo slediti ciljem predmeta, pri katerem spoznavamo korenine sedanje podobe sveta, Evrope in Slovenije. Razvijamo odnos do temeljnih humanističnih načel, človekovih svoboščin ni demokratične družbene ureditve. Učimo se spretnosti in veščin za razumevanje preteklih in sodobnih problemov. Uporabljamo vire, literaturo, slikovno gradivo in razvijamo kritičen odnos do različnih interpretacij zgodovine. Usposabljamo se za razumevanje in vrednotenje slovenske kulturne dediščine in s tem razvijamo zavest o slovenski narodni identiteti. Dijakom skušamo zgodovino približati s pomočjo različnih dejavnosti, ki se izvajajo tudi na terenu. Ponujamo jim obvezne in izbirne vsebine. V prvem letniku se bolj posvetimo svetovni zgodovini in v okviru tega se lahko dijaki udeležijo strokovne ekskurzije v Rim. V drugem letniku pa damo večji poudarek slovenski zgodovini.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016