Virtualno po GFML

VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA

S tem imenom poimenujemo štiri module, ki so zastopani na poklicni maturi kot drugi strokovni predmet. To so: razvoj in učenje predšolskega otroka, pedagogika in pedagoški pristopi v predšolskem obdobju, Kurikulum oddelka v vrtcu in varno in zdravo okolje. Module poučujemo v 3. in 4. letniku. Namen teh modulov je, da opremimo dijake z znanji o razvoju in vzgoji predšolskih otrok, o tem kako skrbeti za zdravje in dobrobit otrok, kako jih negovati ter o tem kako delujejo vrtci, kako se pripravljajo vzgojitelji na svoje delo v vrtcih in še mnogo več od tega. Pri teh predmetih prav gotovo izvedo dijaki veliko novega. Kje pa bi se sicer poučili o tem kako se rodi otrok, kako ga previjemo, nahranimo in oblečemo ter kako ga opremimo za življenje? Ti predmeti torej iz naših dijakov delajo strokovno podkrepljene bodoče vzgojitelje, ki bodo svoje delo v vrtcih lahko zelo dobro opravljali.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016