Virtualno po GFML

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) je predmet, kjer se dijaki srečajo z delom in otroki v naravnem okolju - v vrtcu. Poteka vsa 4 leta. V prvem in drugem letniku si dijaki vodeno ogledajo nekaj vrtcev ter preživijo dan ali dva v svojem vrtcu. V 3. in 4. letniku pa so en dan v tednu prisotni na praksi. Spoznajo delo vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, dnevno rutino, področja dejavnosti v vrtcu, primere raznih dejavnosti, predvsem pa spoznajo otroke v različnih starostnih obdobjih ter njihove sposobnosti, značilnosti in interese.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016