Virtualno po GFML

MATEMATIKA

Matematika je splošni predmet, ki ga dijaki poslušajo vsa štiri leta. V prvem letniku ponovimo številske množice, proti koncu šolskega leta pa se začnemo ukvarjati z linearno funkcijo. V drugem letniku je snov bolj raznolika. Potence in koreni predstavljajo del snovi iz osnovne šole, kar nekaj pa je dopolnitve tega znanja. Z geometrijskim orodjem načrtujemo trikotnike, štirikotnike, pravilne večkotnike ... Proti koncu šolskega leta se vrnemo na funkcije in spoznavamo njene lastnosti. Spoznamo nove funkcije: potenčno, korensko in kvadratno. V tretjem letniku spoznamo eksponentno in logaritemsko funkcijo, kotne funkcije in polinome. Ukvarjamo se z geometrijskimi telesi, njihovimi površinami in prostorninami. V četrtem letniku spoznamo racionalno funkcijo. Ukvarjamo se z zaporedji in kombinatoriko. Znanje zaokrožimo z spoznavanjem odvodov in njihove uporabe. Dijaki srednje strokovno izobraževanje zaključijo s poklicno maturo. Kot tretji predmet dijaki lahko izbirajo matematiko ali tuji jezik.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016