Virtualno po GFML

GEOGRAFIJA

Geografija je obvezen učni predmet, ki se izvaja v prvem in drugem letniku v obsegu 68 ur. V prvem letniku obravnavamo vsebine obče geografije, kjer veliko časa namenimo obravnavi naravnogeografskih dejavnikov kot so notranja zgradba Zemlje, različni tipi površja, podnebje, rastje in vodovje. Obravnavamo tudi družbenogeografske vsebine, kjer predstavimo osnovne značilnosti prebivalstva in naselij ter pomembnejše gospodarske dejavnosti. V tretjem sklopu imajo dijaki možnost pripraviti krajšo projektno nalogo, kjer se geografija poveže z informatiko. Vsebine projektne naloge se povezujejo z aktualnimi procesi in problemi sodobnega sveta. V drugem letniku se dijaki seznanijo s položajem in pomenom Slovenije v Evropi, kjer pa hkrati spoznajo tudi osnovne značilnosti naših sosednjih držav. Poudarimo proces globalizacije v Evropi, zato namenimo nekaj besed tudi Evropski uniji, še zlasti pa poudarimo pomen vstopa Slovenije v to gospodarsko zvezo (prednosti in slabosti le-te). Največji obseg snovi pa zajema spoznavanje geografije lastne države Slovenije.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016