Virtualno po GFML

PSIHOLOGIJA

Psihologija je obvezen predmet v drugem letniku in kot izbirni maturitetni predmet v četrtem letniku.

V drugem letniku spoznate kaj psihologija sploh je, kako na naše življenje in odločitve ter obnašanje vplivajo čustva, potrebe, cilji, stres, zaznave, mišljenje, vrednote, stereotipi ...

Namen predmeta je ozavestiti, kaj se dogaja v naši notranjosti in kako to izražamo navzven ter da bolje spoznate samega sebe. Med poukom delamo tudi veliko praktičnih vaj, s pomočjo katerih poskušamo naučeno povezati z lastnimi izkušnjami.

V četrtem letniku še pa dodatno poglobimo in predelamo določene učne vsebine, ki niso del učnega načrta za 2. letnik ter se intenzivno pripravljamo za maturo in hkrati ponavljamo snov iz 2. letnika.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016