Virtualno po GFML

GEOGRAFIJA

Geografija je obvezni predmet v prvih treh letnikih. Če se zanimate za geografijo, si v četrtem letniku lahko izberete geografijo kot maturitetni predmet. Učna snov pri geografiji je v gimnaziji v primerjavi z osnovno šolo bolj poglobljena. V prvem letniku se obravnava obča (splošna) geografija, več ur je namenjen naravnogeografskim značilnostim (kamnine, relief, podnebje, vodovje,..), manj ur pa družbenogeografskim značilnostim (prebivalstvo, naselja ...).

V drugem letniku se obravnavajo regije sveta (Azija, Afrika, Severna Amerika ...), v tretjem letniku pa regije Evrope (Severna, Zahodna, Srednja ...). Če se odločite za maturo, se v četrtem letniku še natančno obravnava Slovenija in utrdi celotna snov iz prvih treh letnikov. Poleg tega se opravljajo še terenske in laboratorijske vaje.

Seveda pri geografiji ne gre brez ekskurzij, pri samem pouku pa je tudi poudarek na aktualnih dogajanjih (naravne nesreče, okoljski problemi, razviti in nerazviti ...)

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016