Virtualno po GFML

FRANCOŠČINA

Francoščina spada med najlepše in najbolj melodične jezike na svetu. Ker se pogosto povezuje z romantično podobo Francije, jo imenujejo tudi jezik ljubezni. Francoščina pa je tudi jezik umetnosti, diplomacije in prava.

Na GFML se je dijaki lahko učijo kot 2. tujega jezika, kar pomeni, da jo imajo na urniku od 1. do 4. letnika, v vsakem letniku po 3 ure na teden. Vsi dijaki, ne glede na predznanje, se je začnejo učiti čisto od začetka, v četrtem letniku pa po želji lahko iz tega predmeta tudi maturirajo. V tem primeru imajo v zadnjem letniku po eno dodatno uro na teden.

Frankofonski dnevi, francoske literarne delavnice in sodelovanje s Francoskim inštitutom

V okviru pouka francoščine se dijaki letno udeležujejo gimnazijskih frankofonskih dni ali srečanj – prireditev, ki dajejo francoščini privlačno in dinamično podobo ter širijo jezikovno in kulturno raznolikost v slovenskem prostoru. Dijaki z različnih gimnazij se predstavijo z odlomki iz gledaliških predstav, s skeči, z recitali poezije in z glasbenimi točkami, ki jih v francoskem jeziku pripravijo s svojimi mentorji. Tudi GFML je že bila in še bo gostiteljica tovrstnih dogodkov.

V šolskem letu 2014/2015 smo začeli s francoskimi literarnimi delavnicami, v okviru katerih dijaki spoznavajo sodobne francoske pesnike ter pisatelje in se tudi sami izkusijo v ustvarjanju poezije ali proze. Zadnji dve leti smo gostili pesnika in pisatelja iz Reimsa, g. Pierra Solettija.

Aktivno smo povezani tudi s Francoskim inštitutom Charles Nodier Ljubljana. Že tretje leto zapored nas je obiskala atašejka s francoskega inštituta in nam predstavila dejavnosti ter možnosti, ki jih Francoski inštitut ponuja mladim frankofonom.

Francoska jezikovna diploma

Na naši šoli izvajamo priprave na Francosko jezikovno diplomo – DELF. Priprave potekajo v okviru pouka namenjenega dijakom 4. letnikov, ki se pripravljajo na maturo iz francoskega jezika, sam izpit pa se izpelje v mesecu aprilu na II. gimnaziji v Mariboru pod vodstvom Francoskega inštituta Charles Nodier Ljubljana.

Izpit je zgrajen podobno kot matura iz francoskega jezika, dijaki se pri pripravah na izpit urijo v pisanju sestavkov, bralnem razumevanju, razumevanju slušnih posnetkov ter ustnem sporočanju.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016