Virtualno po GFML

FILOZOFIJA

Filozofija je obvezni predmet v četrtem letniku in sicer se izvaja dve uri na teden. Pouk ne poteka kot podajanje snovi od učitelja k učencu, ampak kot skupno raziskovanje, saj v filozofiji ni pomembna avtoriteta znanja, ampak moč argumenta. Naše skupno raziskovanje je razdeljeno na štiri dele. V uvodu v filozofijo spoznavamo sam predmet in se sprašujemo, kaj sploh filozofija je. Pri spoznavni teoriji ugotavljamo vire, meje in bistvo našega spoznanja, recimo ali sploh kaj lahko zagotovo vemo? Pri etiki med drugim raziskujemo različne utemeljitve za dobro življenje, recimo ali je sledenje ugodju pot do srečnega življenja. Na koncu pa se poglobimo v izbrano filozofsko problematiko, recimo iz politične filozofije, kakšna je najbolj pravična ureditev države.

Filozofija je veliko več kot le šolski predmet. Filozofija je namreč način življenja, razmišljujoči način življenja. Kot je dejal že Sokrat: »Neraziskanega življenja ni vredno živeti.«

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016