Virtualno po GFML

BIOLOGIJA

V gimnazijskem programu je biologija obvezni predmet prva tri leta. V tretjem letniku si dijaki lahko izberejo še dodatno uro poudarjene biologije, pri kateri je poudarek na laboratorijskih vajah, terenskem in raziskovalnem delu. Dijakom praktično približamo ekologijo, mikrobiologijo in osnove raziskovalnega dela.

V prvem letniku je poudarek na celici, mikroskopiranju in osnovah genetike. Vključenih je tudi veliko laboratorijskih vaj. V drugem letniku obdelamo evolucijo, osnove sistematike in delno ekologijo. V tretjem letniku nadaljujemo z ekologijo, nato se lotimo fiziologije rastlin, anatomije in fiziologije človeka primerjalno z drugimi organizmi. Vključenih je veliko laboratorijskih vaj in demonstracij. V četrtem letniku, kjer je biologija spet izbirna, vse biološke vsebine ponovimo in poglobimo na maturitetnem nivoju. Prav tako ponovimo in poglobimo vse laboratorijske vaje iz obdobja prvih treh let. Vključimo tudi veliko demonstracij patoloških organov živalskega izvora, kjer se maturanti lahko na praktičnih primerih veliko naučijo.

VSI PREDMETI

GIMNAZIJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA FILOZOFIJA FIZIKA FRANCOŠČINA GEOGRAFIJA GLASBA INFORMATIKA KEMIJA LIKOVNA UMETNOST MATEMATIKA NEMŠČINA PSIHOLOGIJA RUŠČINA SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPANŠČINA ŠPORTNA VZGOJA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

PREDŠOLSKA VZGOJA

ANGLEŠČINA BIOLOGIJA DRUŽBOSLOVJE ZA OTROKE FIZIKA GEOGRAFIJA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE INSTRUMENT JEZIKOVNO IZRAŽANJE KEMIJA MATEMATIKA MATEMATIKA ZA OTROKE NEMŠČINA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - BIOLOGIJA NARAVOSLOVJE ZA OTROKE - KEMIJA POSKUSI ZA OTROKE PSIHOLOGIJA PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU SLOVENŠČINA SOCIOLOGIJA ŠPORT ZA OTROKE ŠPORTNA VZGOJA USTVARJALNO IZRAŽANJE VEŠČINE SPORAZUMEVANJA VZGOJA PREDŠOLSKEGA OTROKA ZGODOVINA
KNJIŽNICA SVETOVALNA SLUŽBA TAJNIŠTVO

AVTORJI

IZDELAVA SPLETNE APLIKACIJE

MIHA KOSI

SODELUJOČI

NATAŠA FEHER

EVA ROTAR

LUKA ANTOLIN

TOMI STAJNKO

GLASBA: BORUT SLAVIC

MENTOR: LUDVIK ROGAN

GIMNAZIJA FRANCA MIKLOŠIČA LJUTOMER, 2016